Põllupäeva katsepõllul Estonia OÜs sai näha 25 talirapsisorti, võrrelda uusi sorte vanadega ning uurida, kui suurt saagipotentsiaali ja head kvaliteeti suudavad uuemad sordid anda.

Lisaks oli külvatud kuus talinisusorti ning suviviljadest oder ja mais.