Multši kasutatakse aianduses kõikvõimalike istutuste juures ja selleks sobivad mitmesugused naturaalsed materjalid nagu puukoor, saepuru, kiviklibu, põhk, hein, turvas või lambavill. Tänu lambavilla omadustele kasutatakse lambavillamultši väga heade tulemustega järjest enam kasvuhooneaianduses.