Kui laps läheb kooli, on käes tõehetk, kuidas laps uues, täit tähelepanu nõudvas keskkonnas hakkama saab. Osa lapsi suudab õppetegevusse süveneda, mõned aga ei ole veel õppinud oma tähelepanu koondama ning kipuvad olema hajameelsed.