Kui silm enam väikest kirja lugeda ei seleta ja niidi nõela taha ajamisel jäävad käed lühikeseks, siis on aeg pöörduda silmaarsti poole, kes määrab sobivad kumerprillid. Ealine prillide kandmine pole haiguslik, vaid seda nõuab silmade füsioloogiline muutumine.

Paljudel sellesse olukorda jõudnud inimestel võib tekkida prillikandmise ees psühholoogiline barjäär.