Taluomanike järeltulijad nõuavad juba üle paarikümne aasta oma endisi talumaid, Tartumaal, mis anti riigi omandisse 2000. aastal. Maaeluministeerium pooldab maade tagastamata jätmist, toetudes varasematele otsustele 1990. aastate lõpust 2014. aastani.