Nüüdsest on lihaveiste, hobuste ja lammaste karjatamine lubatud ka siseveekogude ääres. Pärast veekaitsevööndis karjatamise mõju täiendavat hindamist viidi seadusesse nõuded, mida tuleb loomakasvatajatel veekaitsevööndis karjatamisel järgida.