Alustatakse oma lüpsjatega, et hiljem koolitada teisigi. Lüpsjaamet on esimene põllumajanduseriala, mida töökohapõhise õppena omandada saab. Ühtlasi on see Järvamaa Kutsehariduskeskusele esimene katse õpipoisiõppe rakendamisel. Lüpsjaõpe koosneb erialamoodulitest nagu lüpsmine, loomade söötmine ja loomade tervishoid. Ent sisaldab ka näiteks karjääri ja ettevõtluse moodulit. Iga teema juures käsitletakse teooriat ning õpitakse looma seoseid koolis õpitu ja töö vahel.