Võistlusalasid konkursil “Noortalunik 2016” oli kümme ja osalejad oli tulnud kõikidest põllumajanduskoolidest üle Eesti. Võistlejate ülemine vanusepiir on 40 eluaastat. Eriti huvitav võistlusala oli koduloomade ja kodulindude sõnniku tundmine.