Maaleht ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda valivad aasta põllumeest juba 17. korda.

Põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus ütleb, et see konkurss aitab esile tõsta maapiirkondade ettevõtjaid, kes iga päev töötavad selle nimel, et elu Eestimaa eri paikades kestaks ja areneks.

“Põllumehed on lisaks sellele, et nende peamine ülesanne on toidu tootmine meie kõikide lauale, paljudes maapiirkondades ka olulised tööandjad ning külaelu edendajad,” rõhutab Sõrmus.

“Järjest enam näeme põllumeeste hindamatut panust mitte ainult tööandja ja tootjana, vaid ka nende meeletut panust regionaalarengusse ning olulist piirkondlikku rolli, kuhu ümber võrsubki Eesti elu, kultuur ja õiged väärtushinnangud,” toob esile Maalehe peatoimetaja Andres Eilart.

Igal aastal oleme aasta põllumehe tiitliga tunnustanud konkursivõitjat. Aga Eestis on veel palju tublisid, väärikaid ja teenekaid põllumehi, kes võiksid selle tiitli pälvida.

Väärikate tegijate kõrval ootame tiitlit püüdma ka noori põllumajandusettevõtjaid, kes on ettevõtte üle võtnud oma vanematelt või kes võiksid žüriid üllatada millegi täiesti uudse ja ootamatuga.

Aasta põllumehe tiitel antakse edukale tegevpõllumehele maamajanduse ja maaelu silmapaistva edendamise eest. Aasta põllumees peaks olema oma erialal kompetentne ja uuendusmeelne ning orienteeruma Euroopa Liidu ühises põllumajanduspoliitikas.

Aasta põllumeest 2017 peaksid iseloomustama järgmised näitajad: põllumajandustootmine on ettevõtte põhitegevus; tootmine on uuenduslik ja keskkonnahoidlik; ta on maaelu tunnustatud edendaja ja ühistegevuses osaleja.

Kandidaate saavad 22. maini esitada põllumajandusega seotud liidud, ühingud, seltsid ja organisatsioonid. Konkursile võib esitada ka eelmiste aastate kandidaate. Ettepanekud palume saata Maalehe toimetusse märgusõnaga “Aasta põllumees” või e-postiga silja.lattemae@maaleht.ee.

Ettepanekule lisada lühike põhjendus, miks kandidaat võiks pälvida aasta põllumehe tiitli.

Kandidaate tutvustame Maalehe veergudel, lõpliku valiku teeb žürii sügisel. Võitja kuulutatakse pidulikult välja sügisel “Aasta põllumehe” konverentsil.