Aiandus ja mesindus käivad käsikäes, mistõttu Reta otsustas minna õppima kaht eriala korraga. Praegu meeldivadki talle kõik tunnid, mis on seotud aianduse või mesindusega. Hea on kuulata oma ala spetsialiste, kes on alati valmis jagama oma kogemusi ning häid õpetussõnu. Räpina aianduskooli tore külg on noore aedniku meelest selle looduslähedane õpe ja maalähedus. Reta arvab, et tema tegemised jäävad seotuks taimede ja mesilastega ning et ta jääb tulevikuski maainimeseks. Maal elavaid ja töötavaid inimesi võiks tema sõnul olla rohkem ning kindlasti meelitaks inimesi maale asuma või jääma hästi tasustatud töö. Selles osas on lahendust vajavaks probleemiks oskustööde vähene väärtustamine võrreldes teiste riikidega, kus näiteks aednik või mesinik on väga hinnatud elukutsed.