Rukkiräägu kultuuriauhind antakse kultuuritegelasele, kelle panus Eesti kultuurielu ja rahvuslikkuse säilimisse on märkimisväärne. Esimest korda anti see välja 2000. aastal. Varem on selle saanud Mats Traat, Hando Runnel, Anu Raud, Voldemar Kuslap jt.