Tali- ja suviraps on meie põllumeestele üks kindlamaid tuluallikaid, mistõttu ollakse ülimalt huvitatud nende kasvatamisest. Paraku kaasnevad sellega suured probleemid, eelkõige kahjurid, keda rapsil on palju. Maaülikooli taimetervise õppetooli vanemteaduril Luule Metspalul jääb ühe käe sõrmedest puudu, et suuremaid paharette üles lugeda. Ja uusi kahjureid tulevat aina juurde.