Maaeluministeerium teatas Euroopa Komisjonile, et Euroopa Liidu otsetoetused piimalehmadega farmides lähevad ümberjagamisele. Üle 400 lehmaga piimafarmid jäävad sellest toetusest ilma. Selge see, et selline vahetegemine on ajanud vihale suuremad piimatootjad, kes on investeerinud oma uutesse tehnoloogiatesse ja rabelevad nüüd võlgade käes.