Kuum suvi küpsetas saagi valmis kaks-kolm nädalat varem, nii jäi põllumeestel piisavalt aega taliviljapõllud maha külvata. Head võimalused tekitasid kiusatuse panna kogu haritav maa talivilja alla, mida mõned julged mehed tegidki.

“Nüüd pole muud kui pöidlad pihku,” ütles rukkikuningas Hans Kruusamägi – üks neist riskialtitest meestest.