“Uhkuse ja rõõmuga täidab kogu Eestimaa arstkonna südant teade Eestimaa Kubermangu Vaimuhaigete Eest Hoolitsemise Seltsi Vaimuhaigemaja “Seewaldi” sisseõnnistamise kohta. Saagu uuele asutusele tema arenemiskäigus osaks pikk ja õnnistusrikas tegevus kogu maa ja haigete terviseks ning arstiteaduse edasiviimiseks”. Nõnda kirjutas seltsi esimees Renaud von Wistinghausen oma telegrammis haigla avamise puhul.