Garrett hakkas odavaid ekspordiks mõeldud masinaid eraldi välja arendama ja 39 neist jõudsid ka Liivimaa kubermangu, kus nendest sai üks levinumaid isesõitjate mudeleid.

Pärast vabadussõda seadis Eesti Vabariik eesmärgiks traktorite levitamise jõuallikatena rehepeksuks, kuid talupidajad ja nende seltsingud ostsid esialgu edasi aurukatlaid, sedapuhku peaaegu ainult isesõitjaid.