Soome: Meidhen iokapaiwen leipä anna meden tenepeiven.

Karjala: Leibu meijan jogapäiwäine anna meile tänäpäi.

Kemi saami: Adde miji täb päiv miin juokpäiv laip.