"Tegu on nii suures mastaabis üritusega, et neid lavataguseid tsoone, kuhu ei pääse isegi delegatsiooni juht, on veel palju. Seegi kord Kiievis on delegatsioone kokku 43, ilma venelasteta tegelikult 42, nii et võib ette kujutada, mis toimuks, kui üle 40 delegatsioonijuhi sibaks mööda kõikvõimalikke tehnilisi ruume ja püüaks mitte ära eksida. Meelega ongi tehtud nõnda, et inimesed ei satuks sinna, kuhu nad sattuma ei pea. Nii et neid n-ö nuusutamata kohti on küll. Olemegi igal aastal endaga kaasa võtnud naisi ja mehi, kellele õpetada, kuidas üht suurt laeva juhitakse. Selle nimel oleme palunud lausa eraldi ekskursioone küll võttebussidesse, küll tagaruumidesse."