Kampaaniaga nõutakse ka vähekindlustatud inimestele võimalust osta riigimetsast vastuvõetava hinnaga küttepuid..