Kõige suuremas koguses kasutavad puitkütuseid Eesti suured soojuse ja elektri koostootmisjaamad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Sillamäel ja mujal.