Nüüdseks juba paar aastat annab EKOenergia võrgustik välja ökomärgist elektrile eesmärgiga mõjutada taastuvenergia arengut looduskaitsele soodsas suunas ning samal ajal toetada uusi ja häid taastuvenergiaprojekte.