Esmalt ei tahtnud nad seda sugugi uskuda, sest sellest lihtsalt ei ole mitte keegi kirjutanud ega inimestega rääkinud. Pärast esimest ehmatust tundus niisugune idee juba hirmutavalt loomulik – on ju olemas tselluloositehase jaoks vajalik vooluveekogu – Väike Emajõgi. Ka Lätimaa on siinsamas ja sealsed metsad kuuldavasti ei ole veel nii lagedaks raiutud. Ka raudtee on olemas, kuigi puidutöösturid kurdavad, et Eesti raudteetransport on maanteetranspordist 1,5 korda kallim. See-eest Läti raudtee on palju odavam.Sellest megainvesteeringust võidaksid üksikud firmad, aga tohutult kaotab piirkond kui elukeskkond ja loodusturismi sihtkoht. Vana Võrumaa tervikuna, millesse kuulub ka Karula vald, on regioon, kuhu liigub üha rohkem ettevõtlikke peresid, kes on siia tulnud loodusliku elukeskkonna pärast, mitte eesmärgiga leida tööd tootmisettevõttes.