Kahjuks tuleb meenutada, et eelmise aasta augusti keskpaigas saagis kuri käsi 13 aastat kasvanud punase vahtra elulõnga läbi. Taivo Luik on oma kodukooli 23. lennu lõpetanu, kelle eestvedamisel kinkisid vilistlased Sindi gümnaasiumile uue sümbolpuu. Enam kui 5 m pikkune punane vaher on Poolas sirgunud seitsmeaastaseks ja nüüd istutasid vilistlased koos noorimate õpilastega endise puu asemele uue elu.