Kokku oli probleemrühmi 13. Just nendesse olid keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristel Järve sõnul koondatud kõik MAK2030 koostamise käigus välja toodud probleemid ning alusuuringus kirja saanud vajadused.

„Seega käsitleti kõigi metsanduse arengukava jaoks oluliste valdkondade – sotsiaalse, majandusliku, ökoloogia ja kultuuri valdkonna probleeme,“ märkis Järve.