Tallinna Ülikool viis metsaomanike seas läbi uuringu, kus muu hulgas küsiti neilt ka hinnanguid metsandussektori probleemide kohta.

Selgus, et metsaomanikud ootavad suuremat riigipoolset kontrolli ning on päri ka kohustusliku raierahu kehtestamisega.

Viimastel aastatel metsade ümber toimunud avalik arutelu ei ole metsaomanikel sugugi mööda külgi alla jooksnud – 56% vastanutest ütles, et see on mõjutanud neid metsi loodussõbralikumalt majandama, 41% aga majandamisest hoopis loobuma.