Kui abikaasad omavahel sugugi ei klapi, on abielu üks klaperjaht!

Bürokraat on paberkandja aukandja.