Koolis tuleb õpetada vigu, sest vigadest õpitakse.
Kui eksamid ära jäetakse, ei pea Juhan iial teadma, mida Juku ei õppinudki.
Tegelikult unistame me kõik kiusamisvabast elukoolist!