Varguste vältimiseks kodust äraoleku ajaks uksed-aknad suletakse ja lukustatakse. Et hõlbustada koduukse avamist endale, pereliikmetele või püsituttavatele, on linna kortermajade trepikodade lukustamine tänapäeval uuel moel.