Kuid minevik, mida ta varjas, ei kõlvanud kommunistile, veel vähem juhtivale.

Nimelt töötas mees varem seal eestikeelse rajoonilehe Kolhoosnik vastutava toimetajana.