Tallinna–Tartu maantee neljarealiseks tegemine ei tohiks olla probleem – tuleb tõmmata paar joont maanteele juurde.
Talveajale üleminekul lükkub rahapuudus ühe tunni võrra edasi.