1969. aastast peale Eesti NSVs enam kohtute mõistetud kõrgeimat karitust ehk surmanuhtlust täide ei viidud. Kui ENSV ülemnõukogu presiidium oli armuandmispalved rahuldamata jätnud, saadeti kurjategijad mahalaskmiseks Leningradi erikomandatuuri ning kuhu nende surnukehad seejärel pandi, oli riiklik saladus. Siia matmiseks ei toodud tagasi küll kedagi. Eesti taasiseseisvumine lõi ka selle üle 20 aasta toiminud süsteemi segi.