Iga talunik peab olema registreeritud põllumajandustootjate registris ja tal peab olema vastav müügilitsents. Kooperatiivid on registreeritud riiklikus põllumajandusühistute registris. Kogu toodetud talutoodang peab olema kantud ühtsesse põllumajandussaaduste ja -toodete registrisse.

Kodumaise värske puu- ja köögivilja transportimise ja turustamisega seotud dokumente kajastab puu- ja köögiviljade järelevalve raamat.