Töövõimereform on saanud erivajadustega inimeste esindajailt ning patsientide ühingult palju kriitikat. Seadus kehtib ja esmapilgul üsna tülikast hindamissüsteemi muutusest tuleb aru saada ning selle järgi tegutseda. Maaleht keskendub peamiselt ühele teemale: kuidas inimeste töövõimet hakatakse hindama ja mida inimene selleks ise peab tegema.