Pensionid suurenevad tänavu keskmiselt 5,7 protsenti, pensioni täpne kasv sõltub pensionäri staažist. Igale riikliku pensioni saajale on arvutatud tema eelnenud tööpanusest sõltuv individuaalne pension, mille kasv sõltub kõige enam tööstaažist. Aprillikuus väljamakstavad riiklikud pensionid on juba indekseeritud ehk ümberarvutatud.