Päästeteenistujatele annab õiguse pensionilisale teatud arv aastaid päästeteenistuse staaži eest. Pensioni suurendatakse neil isikutel, kes lähevad päästeteenistusest pensionile pärast seaduse jõustumist.