Tõepoolest, töötaja töövõimetus ei ole takistuseks tema töölepingu ülesütlemisel. Tööandjal on kohustus töölepingu ülesütlemisest töötajale teada anda kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.