Kui läheb üle selle, lastakse töökohalt lahti, kuna selline töötaja ei tule oma tööülesannetega toime. Kas see on õige? Kui palju tohib aasta jooksul puududa, kui laps on haiglane? Kas seda saab ahistamiseks lugeda, kui saan otsese ülemuse käest pragada sellepärast, et pean jälle väikese lapse juures kodus olema ega saa tööle tulla?