1990. aastate alguse omandireformis oli üsna tavaline, et varade tagastamise avalduse esitaski vaid üks lastest, kellele siis tagastati kogu talumaa.