Samas on meil pärimisdokumendid veel vormistamata ja korter jagamata. Palun selgitage, kas laenumaksed pangale peavad jätkuma katkematult? Ja kes peab maksma?