Kui on välja antud pärimistunnistus, saab avalduse osakute pärimiseks esitada sobivasse pangakontorisse. Füüsilisest isikust pärija võib pärimise korral kanda päritud osakud oma pensionikontole või rahas välja võtta.