Maa-amet hakkab kaasajastama katastriandmeid, millega piiriandmed, pindala- ja kõlvikuandmed muutuvad täpsemaks. Piir looduses ei muutu ja muudatused tehakse registri korrastamise eesmärgil.