Kui toimus ühistu üldkoosolek, kes otsustas remondikulud, siis rõduga korterite elanikke oli rohkem ja nemad hääletasid selle poolt, et kõik maksavad. Kas see on õiglane? Mida ütleb selliste situatsioonide kohta seadus? Kas ongi nii, et ühistu kulusid tasuvad kõik võrdselt – ka need, kes konkreetset kasu ei saagi?