Tahaksime ka teada, mis on ajalooline püügiõigus. Kui me praegu ei tohi oma pooles jões kala püüda väikepüügivahenditega, kas siis see oleks võimalik ajaloolise püügiõiguse alusel? Mis on ajalooline püügiõigus ja kus see kehtib?