Pärimismääruse järgi kohaldub selle riigi õigus ja menetluskord, milles pärandajal oli surma hetkel alaline elukoht. Teatud juhtudel võib surnu alalise elukoha kindlaksmääramine osutuda keeruliseks. Sissekirjutusel ei tarvitse olla otsustavat tähtsust. Ka teie juhtumil võis Soomes elamise põhjuseks olla vaid sealne töötamine. Kui aga siin ja siinse õiguse järgi on tehtud testament, võite ka teie nõuda pärimisasja lahendamist teile sobiva notari juures Eestis.