Kui teil on soov müüa mingi kogus kasvavat metsa, siis kindlasti ei ole õige sõlmida kasutusvalduse lepingut. Teil kui omanikul ei ole siis õigus kasutaja tegevusse sekkuda. Sellest lepingust taganemine ei ole lihtne. Kasvava metsa müüki on võimalik teha võlaõigusliku lepingu alusel, millega lepitakse kokku, kui palju, millisest kohast ja millise metsateatise alusel metsa tohib lõigata.