Põhikooli eksameid soovitakse kaotada seetõttu, et need dubleerivad gümnaasiumisse astumise katseid.
Kutselise püügi vahenditega võib kala püüda vaid kaluri või kalalaeva püügiloa olemasolul.
Kuni 2000 euro suurust toetust saab taotleda kogukondade tugevdamisega seotud tegevustele.