Riik on otsustanud lapsehooldustasu järk-järgult kaotada. Vahe tehakse sisse alates 1. septembrist sündivatele lastele, kelle jaoks see toetusliik kaob.

Samas kuni 31. augustini sündivate lastele jätkatakse selle toetusliigi maksmist senistel alustel.