Käibemaksuseadust on muudetud nii, et 1. oktoobrist 2018 viiakse seadus kooskõlla Euroopa Liidu käibemaksudirektiiviga, mille kohaselt tuleb ehitusmaa käibemaksuga maksustada. Majandusministeerium otsustas leevendada liginullenergiahoonete nõudeid, mis hakkavad kehtima alates 2020. aastast väljastatavatele ehituslubadele.