1. juulist hakkas kehtima kuni viie tööpäeva pikkune tasustatud hoolduspuhkus töötajale, kes on täisealise sügava puudega inimese lähedane või talle määratud hooldaja