Tänavu saab politsei vastavalt seadusemuudatustele kasutada paljude kergemate rikkumiste korral lühimenetlust, mis on võetud kasutusele kahekümne kergema väärteo puhul, millest enamik on seotud liiklusega.
Liiklusseaduse järgi määratakse suurima lubatud sõidukiiruse ületamise korral hoiatustrahv, mille suurus eurodes saadakse lubatud sõidukiirust ületanud kilomeetrite arvu korrutamisel arvuga kolm.